Oorsprong en achtergrond van bouwclub 'Ut Gaspitje' vastgeleed in boekvorrem

  • Krabbegat 02-09-23

De 4 verzamelèèrs Robert Chapel, Wout Nuijten, Luuc Jordans en Joost Koremans

Vier verzamelèèrs ebbe same d'oorsprong en d'achtergrond van bouwclub 'Ut Gaspitje' die wier opgericht in 1952 verzameld en vastgeleed in boekvorrem. Op Ellef Ellef zal 't boekske mette gschiedenis van de bouwclub, mar ok dweilbend 'De Waakvlamme', in kefee de Ponderosa worre geprizzeteerd om 15:11 uur. Wie 't boekske vor ellef euro wil kòòpe mot vooraf reservere.

Vier Vastenavend verzamelèèrs ware ieder op zich op zoek nar infermasie over bouwclub 'Ut Gaspitje', ok wel de Gaspitjes genoemd. Robert Chapel, Luuc Jordans, Joost Koremans en Wout Nuijten ebbe alle verzamelde feitjes en weetjes van de Gaspitjes gebundeld en mè fotoos gevorremd tot 'n boekske. Eerder wier ier op Vastenavend.nl ok al 'n oproep geplaatst vor infermasie. De verzamelèèrs zochte ammaal nar spesifieke infermasie over de bouwclub. Robert Chapel en Luuc Jordans zochte bevobbeld nar insignes en andere verzamelopjekte van 'Ut Gaspitje' en d'oorsprong iervan. Joost Koremans was op zoek nar insignes en vanuit zijn obbie as ontwerreper vooral nar d'ontwerrepers en uiteraard ok nar d'ontwerreptekeninge. Wout Nuijten was al 'n lange tijd op zoek nar informatie over fotoos uit d'ouwe dòòs, fotoos uit de tijd da z'n vader bij de gemééntebedrijve, oftewel de gasfebriek werkte.

Verzameling
De verzameling wier aangevuld mè d'n voltreffer die Luuc kreeg. Veule jare mè d'ouwe aantekeninge n'en jaarverslage van 'Ut Gaspitje' kon aan de verzameling worre toegevoegd. Ok krege de verzamelèèrs infermasie vieja alle mogeleke medieja en bezoekskes aan oud-medewerrekers van de gemééntebedrijve n'en enkele kindere van oud-medewerrekers.

d'Eerste kreejasie van de in 1952 opgerichte bouwclub onder de naam 'Ut Gaspitje'

Deur 't verzamele kwame de manne achter 't feit datter nog 'n Vastenavendklupke è bestaan uit de personeelsvereniging van de gemeentebedrijve. 'Ut Gaspitje' wilde n'ok gère meziek op de wage en zo ontston uiteindelek ok de dweilbend 'De Waakvlamme' in 1971 en wier in 1984 opgeheve.

Boekprizzetasie
Op Ellef Ellef is de boekprizzetasie om 15.11uur in kefee de Ponderosa. 't Boek is te kòòp vor ellef euro. 'n Bateg saldo zal overeges geschonke worre n'aan 'n leuteg Vastenavend-doel. Tijdes de prizzetasie worre verschillede attrebute van 't Gaspitje en De Waakvlamme tentòòngesteld.

Bestelle
Tot uiterlek 11 oktober edde de mogelek'eid om vooraf in te schrijve vieja gaspitjeboek@outlook.com. Oew inschrijving is definitief na betaling van 't bedrag. Oe dagge ken betale wor uitgeleed agge 't boekske besteld et.

Ok vergimmes interessant om te lezen...