Witte nog: Oranje Nasi uit 2005

  • Krabbegat 18-12-22

Erremenie Oranje Nasi, 'n parredie op erremenie Oranje Nassau, op de dweilavend

Mette Kerst vor de deur en nog zo'n derteg dage te gaan vor 't Neuzebal denke mè gère nog trug aan geweldege memente n'uit de Berregse Vastenavend. Dees Vastenavend kijke me n'uit nar de toekomst, mar 't verleeje motte me netuurlek ok nie vergete. Zo denke me n'ier op de redaksie bevobbeld nog vaak trug aan 2005. Witte nog: Erremenie Oranje Nasi. 'n Geweldege parredie op erremenie Oranje Nassau die mè Koningsdag de gedekoreerde ielek jaar 'n muziekaal bezoek brenge.

Oranje Nasi die voornamelek beston d'uit muzikante van dweilbend T'is Wezeluk Waar en Wa Motter Van Komme bezocht op 7 febrewarie mette maandag van de Vastenavend gin persòòne die 'n lintje n'ebbe g'ad, mar in plek dèèrvan wiere n'alle ICB-ers mè d'n jubeleejem bezocht. ICB-ers die 11, 22 of 33 jaar deur weer en wind lengs de deure komme n'om oew bijdrage op t'ale voor de Vastenavend. Mè d'n gròòte toeringkar wiere n'éél veul bezoeke afgeleed die dag deur de muzikante die mè d'n nuske in de vorrem van 'n fleske Maggi en 'n òòfdeksel van Nasi kruide nog bij veule Krabbe mooie erinneringe oproepe.

Ok 'n bezoek aan 't Konterscherp mocht nie ontbreke n'aan de toer van Oranje Nasi

Nou wiere nie allééneg ICB-ers bezocht die dag, mar ok 'n bezoek aan 't Konterscherp bij de bouwers mocht nie ontbreke. Ok dèèr brocht Oranje Nasi 'n muzikale groet. Uiteindelek was de gelegen'eids erremenie, na 'n tussestop in 't Zwijns'òòfd, ok te bewondere n'op de dweilavend waar van Gròòte Mart totte Dubbelstraat wier gemasjeerd deur de strate van 't Krabbegat.

'n Dag later bij de Plechtege Sluiting kwam Oranje Nasi mette voltallege klup van 46 man van achteruit de Stoelemat deur de zaal om op 't podiejum 't muzikale n'òògtepunte, de Grenadiersmars, te speule en om 'n stéén op t'ale. Dèèr ebbe me deur Emelviedejoo gelukkeg nog prachtege beelde van die me n'oe nie wille ont'ouwe.

Ok vergimmes interessant om te lezen...