'n Nuuwe kiel van de Krabbekes voor de Peperbus.

  • Krabbegat 11-01-12

Oe zal de nuuwe kiel van de Peperbus worre?

Onze n'Oòg'eid prins Nilles d'n Derde è d'n éél spesjaal bericht voor alle Krabbekes. 't Motto van dees jaar is 'Éémaal in de mode' en dèèrom wil d'n Oòg'eid ielek Krabbeke vrage om een eus ontwerrep te make voor 'n nuuw dweilpak.

"Ik wil ommes ok dees jaar mè d'n pak, wa d’éémaal in de mode 'n'is, on'erkenbaar gaan dweile", zo vertelt Nilles III. Agge 'n leuteg ideej et, makte dèèr 'n gève ontwerreptekening van op 'n A-vierke. Vergit nie oew kleurpotlòòje of viltstifte te gebruike. Ieleke Krab jonger dan 16 mag meedoen. De leutegste drie ontwerrepe gaan ze n'ok écht late make en op 'n goei mement aan iederéén sjoowe. Stuur d'oew ontwerrep mè d'oew naam, adres, leeftijd en tillefoonnummer naar:

Stichting Vastenavend
Postbus 1111
4600 BC Bergen op Zoom

Ge ken oew bijdrage insture tottemet 21 jannewarie.

En dan nog wa. Ok de Peperbus kreg dees jaar 'n eel mooi nuuw pak. 'n Speesjale kiel, die same wor gemakt. Same meej Steketee, de Gròòtste Boer en de Nar worter op woensdag 1 febrewarie in de Stoelemat de grootste kiel van 't Krabbegat ingekleurd. D'r zijn drie verschillende tijje :

13.30 uur – 15.00 uur
(voor de krabbekes meej 'n achternaam, die begint meej 'n letter van A t/m G)
15.00 uur – 16.30 uur
(voor de krabbekes meej 'n achternaam, die begint meej 'n letter van H t/m P)
16.30 uur – 18.00 uur
(voor de krabbekes meej 'n achternaam, die begint meej 'n letter van Q t/m Z)

Ge mot 'r wel rekening meej ouwe, da d't wel 's druk ken zijn en dagge evekes mot wachte n'op de vollegende tijd. G'oef gin kwaste of verref mee te neme n'or. Kom allééneg nie in oew goeie goed, want atta vuil wor, is da zonde netuurlek.

"Oew vader en moeder magge komme kijke. Die zulle welles opkijke amme same zo'n gròòte kiel mooi make", vertelt Prins Nilles III. Da zal sebiet mette Kindervastenavend 'n verrassing zijn voor de Peperbus én voor alle Krabbe. Mar denk t'r om, niks tege de Peperbus zegge n’éé. Anders is 't ommes gin verrassing meer.

Ok vergimmes interessant om te lezen...