A Wage bouwclub WIJ di jaar makkelek afbreekbaar.

  • Krabbegat 10-11-11

Bouwe mè piepschuim en pepiermesjéé

Zondag 13 november van 11.11 uur tot 15.11 uur et bouwclub WIJ open'uis. Da doet de bouwclub omdatter veul belangstelling is voor de nuuwe menier van bouwe bij bouwclub WIJ. De bekende menier mè d'ijzer, klei, polie-ester en glasmatte is di jaar ingeruid voor 'n veul mens- en milieuvriendelukkere menier. Di jaar worter gewerrekt mè piepschuim en pepiermesjéé.

Bouwe n'op dees menier is ok nog energie zuiniger deur 't ontbrèke van de veule lasse bevobbeld. Dèèrnaast is 't afbreke van 't gereike ok een stuk sneller gedaan. G'et iervoor namelek gin kraan meer nodig vollegens bouwclub WIJ.

T'is éél belangrijk voor bouwclub WIJ daddut eindrissultaat net zo mooi en leuteg blef as op d'ouwe menier. De nuuwe menier van bouwe voor Bouwclub WIJ is nie illemaal nuuwt vertelt d'ontwerreper Jan Wittebrood. In 1994 ebbe me di d'ok al geperbeerd. Toen was 't gròòtste gedeelte van 't gereike ok al van pepier op piepschuim, mar naar een nacht mè d'éél veul vorst ware de nippels van 't luchtsysteem arstikke kepot gevrore. Dèèrdeur deeje alle bewegende onderdele 't nie meer. De bouwclub zou zo nooit nie meer bouwe wier gezwore....

Toch brochte 3 leje een bezoek aan bouwclub de Spie in Oeve. Dèèr liepe ze toch weer werrem voor dees menier van bouwe. D'aanpak van pepier op piepschuim is ok nie nuuwt, bouwclub WIJ is ok nie d'eerste, mar t'is voor dees bouwclub wel een gewaagde stap.

Agge dus zellef wul bekijke oe of daddut werrekt kende 13 november lengstkomme bij Bouwclub WIJ op 't Konterscherp. De leje zulle oe dan uitlegge oe dasse di jaar te werrek gaan.

Ok vergimmes interessant om te lezen...