In gesprek mette nuuwe Nar Diemer van Wijk

  • Krabbegat 16-11-18

Nar Diemer op 't Bléékveldje. Foto: Chris van Klinken

Afgelòòpe zondag op d'Ellefde van d'Ellefde is t'r 'n spiksplinter-nuuwe Nar gekoze n'in 't Krabbegat. Eric Elich wor na 22 jaar opgevollegd deur de 33-jarege Diemer van Wijk. Diemer wier gebore n'in Roosendaal en groeide n'op in Essen n'in Belgieje. Tog was Diemer al vaak bij zijn femilie in Berrege te vinde n'en op ellef jarege leeftijd ver'uisde n'ij dan ok naar Berrege. Diemer studeerde n'aan de Pabo in Vlissinge en ging later naar de tejaterschool in Maastricht.
Agge Diemer zegt, dan zeg je tejater. IJ is regisseur bij de BOV en richte n'in 2008 Kas entertainment op. Binne de Vastenavend is Diemer ok al jare aktief. Zo speulde n'ij bevobbeld trombone n'in dweilbend Leuteg Spul en is oprichter van Leutkommietee d'n Olifanten'aar die fleet jaar nog mè 'Me Zulle n'Oe Wa Late Zien!' op de planke stonde. 2 Jaar geleeje kwam Diemer gelijk mè Joeri Traats bij de Stichting Vastenavend in de kemmissie Optocht. Vastenavend.nl sprak vandaag mette kersverse nuuwe Nar.

Wie is de Nar
In 't voorjaar wier Diemer in 't uiterst g'eim gevraagd om de nuuwe Nar te worre van 't Krabbegat. 'n éle n'eer netuurlek, mar voor Diemer ok medéén 'n uitdaging. Agge akteur ben kende zo 40 jaar aan videjoos bekijke van alle voorgaande Narre en kijke wagge mot of ken doen. Ge zou 't op die menier messchient geweldeg kenne naspeule, mar da motte juist nie gaan doen, want dan speulde 'n Nar en da d'is nie oe ik 't wul gaan doen. ''t Mot dicht bij me n'eige blijve'. Agge kekt nar de take van 'n Nar is toch één van de méést belangrijke 't diene van z'n Prins. 'Ge mot 'n méésterknecht zijn', om mar in wielerterreme te blijve. Voor 'n goed advies ken Diemer ok altijd terrecht bij oud-nar Eric Elich of Leo Hermans. 't'Is geweldeg oe die manne medéén voor oe klaarstaan.'

Over één ding is Diemer éél duidelek. De Nar mag dan wel één van d'òòfdrolle zijn binne de Berregse Vastenavend, tog is 't feitelek zo damme ammaal 'n belangrijke rol ebbe. 't Mak nie uit of dagge Nar zijt of dagge bij 'n bouwclub aktief ben, in 'n dweilbendje speul of gewòòn lekker 'n potje ga dweile. Me drage de Vastenavend ammaal 'n werrem art toe, en dèèr ga d't om. Same make me di féést.

In september was de beslissing definitief genome. Nog zo'n twee maande d'r gewòòn nie over prate en lastege vrage n'ontwijke want 't mot netuurlek g'eim blijve. Mar ginne mens is nog mette Vastenavend bezeg bedogt Diemer zo en persies toen kwam de saait wieisdenar.nl die op d'éérste dag Diemer van Wijk medéén op d'eerste plek zette in de Top Ellef en em dèèrmee 'n favoeriet makte n'as nuuwe Nar. Waar t'ie ok kwam, iedereen vroeg t'r medéén naar. ''n Gewelege periejode die ik dan ok nooit meer ga vergete'. Op Ellef Ellef wist bekant niemand 't nog. Zellefs z'n eigeste moeder wist 't nog nie. Pas op 't Bléékveldje zag ze aar zoon as de nuuwe Nar van 't Krabbegat en was dan ok zichbaar verbaasd. 'Die blik toen ze 't zag was geweldeg'.

Narrestokske
Voor datte Stichting Vastenavend naar de Geit van Mie D'n Os vertrok op Ellef Ellef is de verkiezing op de vergaderlokasie in de Stoelemat. De narrekap en 't nuuwe narrestokske worre n'ier over'andegd aan de nuuwe Nar. Nog gin 10 menute later brak Diemer 't narrestokske in 3 stukke n'aan diggele. Per ongeluk welleswaar, mar t'was in zeker zin ok 'n vertrouwd rietuweel. 'n Nar mot tog wa breke n'op Ellef Ellef. Zijn voorganger Eric brak bevobbeld zijn linker kuitbéén in '97. 'Ik denk dasse die 300 narrestokskes eigelek voor mij ebbe gemakt', grapte Diemer. 'Dan ken ik nog eve deur'.

Op de vraag of 't narrepak nog wor aangepast om 't éémaal eige te make is 't antwoord dattie same mette n'ontwerreper van 't pak ier nog over aan 't nadenke n'is. 'Me zijn aan 't bedenke oe me d'r 'n n'eige draai aan kenne geve om 't tog 'n bietje van m'n n'eige te make.' 't Blef dus nog 'n verrassing totte n'Intocht oe de Nar d'r persies uit ga zien. 't Lijkt Diemer wel 'n prachteg gebaar as Eric em dan zou schminken. 'Allééneg d'éérste keer zou al geweleg zijn'.

Vastenavend
De Vastenavend is 't féést van d'omgekeerde wereld. 'n Féést wagge same viert en waar dagge eve mag en ken ontsnappe n'aan de waan van ieleke dag. Da makt de Vastenavend 'n geweldeg mooi féést. Diemer is opgegroeid mette Vastenavend en ston d'as klein kulleke al te geniete n'aan de kant van de n'Optocht bij z'n oma in de Wassenaarsstraat. Toen al in 'n narrepakske. 't Ken bekant gin toeval zijn zou'de zo zegge. 't Zellefde narrepak wier ok gedrage n'op de dweilavend van 1994. Mar toen mè maske n'op. 'T'is ommes dweilavend, dan motte netuurlek on'erkenbaar gemaskerd gaan dweile'.

Diemer as klein gemaskerd 8-jareg Narreke

Diemer kekt uit naar de kommende Vastenavend. 'Dèèr eb ik al éél veul zin in, 't mééste messchient wel in de Kindervastenavend'. 'Voor Ellef Ellef was ik 'n bietje gespanne, mar in de Kindervastenavend eb ik gewòòn éél veul zin'. 'k'Eb ok al 'n bietje ervaring éé' Agge goed è gekeke edde'm afgelope Kindervastenavend messchient al voorbij zien komme n'as spiegel.

In de kommende maande koerse me n'af op 'n nuuwe Vastenavend. Me trekke de leste sprint naar 't nuuwe jaar om op 9 febrewarie te beginne n'aan 'n nuuwe ronde. De nuuwe Nar sta d'al éémaal klaar in de startblokke en etter vooral éél veul zin in en gezien de onnoemelek veul en geweldege reejaksies die ge vast gezien n'et op Féésboek of Instegrem ken 't nie anders: Eél 't Krabbegat is arstikke blij mette nuuwe Nar: Diemer van Wijk.

Ok vergimmes interessant om te lezen...