Corné de Weert: Nuuwe Offotograaf Stichting Vastenavend

  • Krabbegat 04-01-19

Corné de Weert, de nuuwe Offotograaf Foto: Corné de Weert

De Stichting Vastenavend è d'al jare 'n eige Of-fotograaf. De leste 20 jaar was Albert Joosen de vaste fotograaf die overal waar de Stichting kwam prachtege fotokes makte. Fleet jaar zocht Albert echter 'n opvolleger en benaderde Corné de Weert op de leste dag van de Vastenavend om 't stokske n'over te neme. Corné kende Albert en vond 't 'n ele n'éér. Netuurlek moest ij d'r ok evekes over nadenke. 'Ge ben tog éél veul weg en 't kost veul tijd. Oew gezin motter ok achterstaan', leg Corné uit. De goedkeuring van 't tuisfront kwam en zo stond Corné as de nuuwe Offotograaf al bij de konvokasie en Ellef Ellef prachtege fotokes te make van bevobbeld de nuuwe Nar.

Ge ken Corné messchient wel deur z'n leutege dweiltjes Foto: Corné de Weert

Offotograaf is 'n sirrejeuze taak. 'Ge mot éél de Vastenavend vastlegge voor de Stichting Vastenavend en dus bekant overal bij zijn. Gin taak om evekes tussedeur te doen. Ge viert dus op 'n andere menier Vastenavend. Ge zieddut féést van d'andere kant zumme mar zegge. Netuurlek kende best 'n pilske drinke, mar ge mot wel scherrep blijve.' zo leg Corné uit.

Sfeer
Corné mak vaak zo'n 400 tot 500 fotokes op 'n avend. Vaak blijve d'r zo'n 80 over. 'n Vastenavendfoto mot sfeer ebbe. 'n Blij gezicht en veul emosie. 't Plezier motter vanaf spatte. De kleure motte d'ruit springe. Ik sta vaak dicht bij de mense. Ik kies dus ok bewust voor 'n korte lens. Ik sta dus bevobbeld nie achterin 't kefee fotokes te make, mar dichtbij om interaksie t'ebbe mette mense. Ik sta bekant tusse de dweilbendje om 'n foto te make, da d'is 't mooiste.', vertel Corné. De nuuwe offotograaf zet na 't make van de foto de kleure goed, mar is nie van 't fotosjoppe. 'Da doen'k nie.' Tegeswoordegs is snel'eid ok belangrijk. Sommege fotokes worre medéén in 't kefee of op 't Bleekveldje deurgestuurd en komme dan ok medéén op Féésboek of Instagrem.

De nuuwe fotograaf van de Stichting Vastenavend è zin in de kommende Vastenavend. 'Eél druk, mar ok éél spannend. Alles wa d'ik zien is nuuw.'

Kek op cornedeweert.nl/vastenavend of op Féésboek voor prachtege Vastenavendfotokes van Corné de Weert.

Ok vergimmes interessant om te lezen...