't Nuwe Vastenavendliedje.

  • Krabbegat 28-01-07

't Neuzebal

Op 't Neuzebal is 't Vastenavendliedje van 2007 bekend gemakt.

Refrein Vastenavendliedje 2007.

Zeg, wa d'edde gròòte òòge
Da's omda'k oe gèère zien!
En, wa d'edde gròòte ore...
Nouw, dèèr zijn ik mee gebore
En waarvor edde dan die gròòte mond?
Da zou'k nouw onder'and 's wille wete!
Za'k 's zegge n'oe ta komt?
Gij zij d'n dweil om op te vrete!

Agge 't liedje wil ore motte in 't menu klikke n'op Liedje 07.

Ok vergimmes interessant om te lezen...