Inschrijve voor d'n Optocht op 4 feb in D'n Enghel.

  • Krabbegat 28-01-17

Inschrijve voor Optocht en Dweilbendfestival

Ken d'aap al uit oew mouw? Gin beer meer in de lucht? È d'oew lòòpgroep goed gebokstapeld? Ben d'r dus éélemaal klaar voor? Nouw, dan wor 't òòg tijd da g'oew eige kom inschrijve voor de tocht der tochte, de stoet der stoete, de éénege echte Berregse Optocht!

De Stichting Vastenavend nòòdegt oe gèère n'uit om op zaterdag 4 febrewarie op te komme drave bij D'n Enghel bovenaan de Gròòte Mart! Eénmaleg kredde de kans om oew eige n'in te schrijve, dus ben t'r as de kiepe bij! De deure gaan om 10:00 uur ope en om 13:00 uur awwir dicht.

Voordagge oeweige daadwerkelek inschrijft, motte d'r voor zorrege da ge 't inschrijfforremelier al ingevuld mee nimt. Da zal oe gin windeiers legge. Terwijl dagge in de rij staat voor ‘t safarieparrek, kredde ruimschoots de tijd om de sfeer van de naderende Vastenavendtijd op te snuive en nog 's één kirke goed naar te denke of dagge oew krejetiviteit de vrije lòòp lat en 't aandurreft om op dinsdag 28 febrewarie aan de start van d'n Optocht te verschijne.

Mocht oe deur alle spanninge oefbevange zijn en nie mir wete n'oe da g'oew motto of stukske tekst in kerekt Berregs mot schrijve, is dèèr de Berregse Kamer om oe wir op 't juiste geurspoor te zette.

't Dweilbendfestival
Agge d'uitdaging van d'n Optocht nie aandurreft of dees uitdaging oe feitelek nog nie genogt is, kun d'oeweige n'ok inschrijve vor 't Dweilbendfestival.

O, en agge voreg jaar 'n prijs gewonne n'et, zo'n beker of troffee, nim die dan mee asteblieft, onder oew stèèrt of vleugels, want dan kenne die wir mooi opgekalefaterd worre voorda me de vollegede peradepèèrde zullie krans om'ange.

Ok vergimmes interessant om te lezen...