Voor de 22e keer, mar wel leste jaar voor Nar Eric.

  • Krabbegat 11-11-17

't Leste jaar voor Nar Eric Elich

Net is bekend gemakt da d'onze n'Eric d'r mee wul gaan stoppe. Ij sta d'aan de vooravend van z'n leste jaar as Nar.

Nar worre kende nie, da bende!

En zo w'ist nouw ok mè d'onze n'Eric gegaan. Ij wier gebore n'in een gewòòn Berregs arbeiersgezin. Z'n ouwers adde n'n winkeltje n'in gerdijne n'en vloerkleeje. Z'n pa deej ok nog wa grimeerwerrek enzo. Smienke.

Op 'n dag kondegde n'onze n'Eric z'n eige n'aan. Eerst kwame de bellekes, toen z'n Narrestokske n'en ten lange leste, de rest van z'n lijf. Z'n vader, Free deej gelijk wa leutege verref op z'n smoeltje en kek, 'n Nar was gebore.

As 'n soortement van Tijl Uijlespiegel uppelde n'ij mè d'n lijf vol leut en artestieke insperasie deur 't leve. 'T knalde z'n kop uit. Zo wier t'ie grafies ontwerreper. Mokkele mè klei, tekene, olieverref of karrekature, 't makte n'm nie uit. Mè da's z'n gròòte voorbéélde Lewie Weijts en Sjarrel Brooijmans.

En dan... worde gevroge deur de Stichting. Of dagge n'as gebore Nar, vor zullie mag diene. Nouw, da was nie tege dòòvemansòòre gezeed. En n'of tie da gère wou.

Op 11-11 makte n'ie van louter leut 'n koprol op 't tenéél en.... Brak z'n pòòt. Nou was 't nie de Kraai die gevalle was, dus nar 'n week of zes, adde me 'de wonderbaarleke errijzenis van Nar Eric' En ij kwam trug. Gròòter, sterker en leuteger as ooit. Mè d'n overgave zo agge nog nooit gezien et. En ij begon aan 22 ééle leutege jare.

Tot dees jaar. Gè d'aangegeve d'r mee te wulle stoppe. En da spijt ons ten zéérste. Eric, me gaan oe enorm misse. 'T zal sebiet wel éél leeg zijn zonder oe, mar ik wit zeker da d'onze Lieven'éér ons Krabbe, n'om de zoveul jare, 'n stikstéén gève Nar schenkt.

Me wense n'oe 'n stikleuteg leste jaar toe, same mè d'oew vrouwke en ope dagge d'r zellef nog 't mééste van geniet.

Ok vergimmes interessant om te lezen...