Dweilbandfestival op de schup: oud en nuuw komme same.

  • Krabbegat 26-11-10

De zjurie tijdes 't Dweilbendfestival van 2008.

't Dweilbendfestival ga di jaar, mede op verzoek van verschillende dweilbends, flink op de schup. Ouwe prijze kere trug en nuuwe zake worre toegevoegd. De leste jare moeste de dweilbends d'r eige van te vore n'inschrijve in verschillende kattegerieje, da d'oef nie meer; ge doe nouw mee en ge mak vaneiges kans op de verschillende prijze. Mar net as bij de Olumpische Speule mot gelde da meedoen belangrijker mot zijn as winne.

Zo kom op veler verzoek de Peblieksprijs weer trug; de prijs voor de dweilbend die 't méést de zaal meekregt. De Sjoowprijs is voor de dweilbend die èn de zaal in ekstase è gebrocht èn 'n buitegewòòne muzekale prizzetasie è neergezet. De Meziekprijs wor be'aald deur de dweilbend die 't gèèfste stukske meziek makt. Net as nouw blef de Worstprijs de aanmoedigingsprijs. Nuuw is de Vernuuwingsprijs, deze wor allééneg uitgereikt aan 'n dweilbend asse echt wa nuuws brenge op 't Dweilbendfestival. Aster ginééne dweilbend wa vernuuwends breng, wor de prijs nie uitgereikt. In de wandelgange n'ebbe me n'al ore zegge da d'ieleke dweilbend di jaar kans makt op d'eerste prijs.

Henk Witjes nam vorreg jaar afscheid as zjurievoorzitter van 't Dweilbendfestival, Jean-Paul Heck nim zijn plek as algeméén voorzitter over. Dèèrnaast vorremme Cees Meijer, Frans van Vliet en onze burgervader Han Polman de zjurie. Ok ister net as andere jare 'n gastzjurielid, maar t'is nog g'eim wie da d'is.

Ok wor di jaar 'n roelasiesystéém ingevoerd op 't Dweilbendfestival. In 't kort ouw da d'in da agge fleet jaar mè d'oew dweilbend vroeg op 't pregramma sting, ge di jaar laat oew ekt ten tonele breng. Op deze menier worre n'alle dweilbends eerlek over 't Dweilbendfestival verdééld.

Zo agge n'è kenne leze sta d'r 'n òòp op stapel tijdes 't kommende Dweilbendfestival. Wilde wete welleke dweilbends wa d'ebbe gewonne in 't rijke verleeje bekek dan 't archief van 't Dweilbenfestival.

Ok vergimmes interessant om te lezen...

  • Krabbegat 13-11-2008
De geit nou al een kale nek.