Vastenavendkrant deur d'I.C.B.-ers opg'aald en verspreid.

  • Krabbegat 11-02-11

d'I.C.B.-ers ale de krant op om 'm te verspreije

Vandaag ebbe d'I.C.B.-ers de Vastenavendkrante n'opg'aald om de krant vanavend te gaan verspreide n'over 't Krabbegat. Agge de Vastenavendkrant nog nie deur oew brievebus et g'ad, dan ken da d'ielek mement gebeure.

De Vastenavenkrant besta net as fleet jaar uit twee n'edisies, d'eerste n'edisie wor dus zogezeed vandaag verspreid. D'eerste n'edisie van de Vastenavendkrant è 5 kèterne en besta d'uit 40 pagina's. Meer as genogt leesvoer voor de kommende dage, dochte me zo.

Op de tweede n'edisie motte nog evekes wachte, want die Vastenavendkrant wor vrijdag 25 febrewarie verspreid. In die tweede n'edisie vinde ver'ale n'over bevobbeld 't Neuzebal, d'eerste voorwiekende en 't pregram van 't Dweilbendfestival.

Agge de brievebus òòr kleppere n'en g'ed net koffie gezet, nòòdeg dan 's de I.C.B.-er uit voor 'n bakske leut. Dan kenne die manne n'n vrouwe mè di weer goed gebruike. 'n Borreltje n'of pilske mag netuurlek ok, éé!

Ok vergimmes interessant om te lezen...