Ofavend rechtstrééks op tillevisie n'en internet.

  • Krabbegat 02-03-11

Donderdag d'Ofavend rechtstrééks op ABG tillevisie

De gròòtse n'en meeslepende n'Ofavend wor morrege rechtstrééks uitgezonde op tillevisie n'en internet. Di d'alles wor mogelek gemakt deur de gròòte groep vrijwillegers van ABG tillevisie. Rond 'n uur of acht s'aves zal d'uitzending beginne, zo dagge vanuit oew luie stoel t'uis alles ken vollege, wa t'r in de "Koninklukke n'Alle" aan de Slingerweg gebeur.

D'uitzending kende n'ontvange n'op 't tillevisiekenaal van ABG-TV; dees zender kende anneloog ontvange, mar zit ok in 't standaard digitale pekket van Ziggo n'op kenaal 951. Agge buite 't Krabbegat wòònt of nie in de buurt van 'n tillevisie zijt, kende n'ok d'uitzending rechtstrééks vollege deur te surrefe naar d'òòmpeetsj van ABG-TV.

Ok vergimmes interessant om te lezen...