Nuuwe Vastenavendkoppe voor op de Gròòte Mart.

  • Krabbegat 08-02-11

Boer Nil ligt 'n tipje van de Vastenavendsluier

Witte nog wa t'r meer as 20 jaar geleeje mè de Kinder- vastenavend gebeurde n'op de Gròòte Mart? Me zulle n'oe ellepe, 't was 't jaar van "Leut is Troef", 't jaar van de "vier" veldtekes of te wel 't jaar 1988. Edde al 'n ideeke of komde nie wijer da d'Òòg'eid kwijt was en gelukkeg weer gevonde wier?

Me zulle mar medéén ter zake komme. In 1988 wiere mè de Kindervastenavend de Vastenavendkoppe ont'uld op de Gròòte Mart. Ge wit wel de leutege koppe mè boerekiel, die van bove n'af de lantaarnpale over de Mart ene keke mè van die uitgestreke Vastenavendsmoelwerreke.

Deur weer en wind stinge die koppe mette Vastenavend op de Gròòte Mart en da liet netuurlek z'n spore naar. 'n Paar keer ebbe die Vastenavendkoppe 'n flinke n'opknapbeurt g'ad, mar di jaar ware de koppe n'echt tot op de leste polyesterdraad verslete. Mè zukke koppe kende netuurlek nie 'n jubileejum Vastenavend in.

Dèèrom ebbe me di jaar as kedooke spik-splinter-nuuwe koppe n'op de Mart gekrege n'en as ekstraatje vanweges 't jubeljaar kijke de Vastenavendkoppe al mè Neuzebal over onze gèève mart. En da d't gèève koppe zijn, da kenne me n'al zegge, want me n'ebbe d'r één gesproke. Late me 'm voor 't gemak mar Nil noeme.

Op 'n zachte winterse maandag sprake me mè Nil af op bekant 't g'eimste plekske van 't Krabbegat. "Ik zijn éélmaal oppernuuwt ontworrepe en geboetseerd" stik Nil medéén van wal. "In m'n ouwe kop zat zogezeed 'n bietje de mieter in. Dèèr kreeg ik bekant miegrène van, da kon nie zo langer. Van de zomer bestond ik alléén nog mar op 'n stukske pepier en kek nou 's!"

Naarmate me wa langer perleeje, begin Nil steeds meer kleur te krijge. "Van de grond zijn ik opgebouwd van polyester, want dan gaan ik lekker lang mee. En toen ik eindelek was opgedròògd, kreeg ik m'n uidege meek-up opgesmeerd en da was nie van lange ale, snel t'uis. Neeje, éélmaal mè d'and zijn ik beschilderd, nat in nat, zoas ze da zo mooi kenne zegge. Ge ken dus wel zegge daddik as 'n soort akwarel deur m'n nuuwe leve ga."

"Alles bij mekare weeg ik nou zo'n 30 kilo. Dèèr kende mee t'uis komme, éé! Waar ik, same mè d'andere koppe, gròòtseg op ben, is damme mè d't Neuzebal al op de Gròòte Mart staan. 'n Feesteleke Vastenavend verdien per slot van rekening 'n feesteleke Mart. Feitelek staan me d'r vrijdag al, want dan gaan me mette bus van ier naar de Mart. Me n'ebbe koppe van de "gaper", narrekes en wa boere. Iederéén is bij ons uniek en me zijn mè 16 in totaal; één gròòte femilie."

Nil is t'r éélmaal klaar voor "M'n boerekiel is al gestreke n'en m'n gerdijntje ebbik al rond m'n nek, mij ken niks gebeure. K'eb de manne van de gemeente al gebeld, die ellepe bij 't plaatse van n'onze koppe. Ik zee zet mijn mar voor Kemiel, want dèèr kwam ik vroeger nog welles. Stiekem en éél schielek zal ik sebiet 's paar keer achterom kijke om te zien wat t'r gebeurt dèèr in 't kefee"

"Selu en tot kommende Vastenavend" sluit Nil 't gesprek af. "Enne nie zomar Kemiel binne gaan zonder mijn te groete, éé!"

Bekek ier drie verschillende versies van de koppe.

Ok vergimmes interessant om te lezen...