Meziekinstruksie voor de Vastenavend van 2011.

  • Krabbegat 24-01-11

De meziekinstruksie voor de Vastenavend

De Meziekkemmisie van Stichting Vastenavend è net as d'andere jare 'n meziekinstruksie n'uitgegeve voor de Berregse dweilbends. Mar ok agge nie in 'n dweilbend zit ken de meziekinstruktie verrekes interessant voor oe zijn.

De meziekinstruksie voor de aankommende Vastenavend kende as PDF-bestand ier binne'ale. In dees instruksie wor kort en bondeg uitgeleed oeneer welleke dweilbends tijdes de verschillende n'evenemente, middage n'en avende van de Vastenavend 'n mopske gaan speule.

Zo kende bevobbeld in d'instruksie leze da d't nuuwe liedje mè d't Neuzebal muziekaal zal worre begeleid deur 't Lòòporkest De Leutege Krabbe en dweilbend Da's Effe Slikke. Ok leesde n'ier welleke dweilbends meedoen mè d'intocht of welleke bends meespeule in 't offiesjeele gedeelte van d'in- en optocht. Dèèrnaast kende leze welleke dweilbends de Stoelemat vòòrverwerreme mè bevobbeld 't Neuzebal of mette Sluiting.

Voor de deelnemende dweilbends kende leze wa t'r van oew dweilbend wor verwacht en waar dagge mot verzamele. Nie onbelangrijk is 't om te wete da d'op zaterdag 12 mèèrt tusse 11:00 en 12:00 op Alwana 't blaasgeld wor uitgekeerd.
As lest is 't leuteg da de mense, die 'n instrement bespeule, di jaar drie mogelek'ede n'ebbe om 't nuuwe liedje n'in te studere:

Zo organiseer Meer Leut mè Meziek op de zondag naar 't Neuzebal (13 febrewarie) van 14:00 tot 15:00 uur 'n rippetisie in de Stoelemat. Meer infermasie n'over dees reppetisie kredde deur te meele naar Meer Leut mè Meziek.

Op maandag 14 febrewarie n'organiseer de Fiel of te wel d'Erremenie E.M.M. ok bekend as Erremenie Eendracht Makt Macht om 19:30 uur in wijkcentrum 't Fort bij 't Lourdesplein ok 'n rippetisie van 't nuuwe liedje. Meer infermasie kredde te meele naar de Fiel.

As lest is t'r spesjaal voor de jeugd 'n rippetisie van 't nuuwe liedje georganiseerd deur de Meziekschòòl of zoas da nou it CKBdeMaagd. De rippetisie wor ge'ouwe in de meziekschòòl op vrijdag 18 febrewarie om 18:30 uur en afsluitend wor 't nuuwe liedje mè z'n alle gespeuld deur de strate van 't Krabbegat. Infermasie kredde deur te belle mè CKBdeMaagd op tillefoon (0164) 27 76 07 of deur te kijke n'op d'òòmpeetsj van CKBdeMaagd.

Alle ope'bare rippetisies, de meziekreejunie en -evaluasie kende n'ok terug vinde in de kelender op Vastenavend.nl. In dieje kelender kende n'alle n'evenemente van bevobbeld de Stichting Vastenavend, dweilbends of bouwclubs trugvinde.

Ok vergimmes interessant om te lezen...