Meer as genogt opebare rippetisies voor ''t nuuwe liedje'.

  • Krabbegat 11-02-11

Voor dagge't wit edde gin nòòte meer nòòdeg

Di jaar ebbe me nie te klage n'over d'opebare rippetisies voor "'t nuuwe liedje", die g'ouwe worre deur diverse klupkes in 't Krabbegat. Agge n'in 'n dweilbend zit of agge gewòòn alléén t'uis 'n instrement bespeuld en ge wil "'t nuuwe liedje" lere speule, dan motte zeker 's naar één van dees rippetisies komme.

Ge leer onder prefessionele leiding "'t nuuwe liedje", zo dagge binne de kortste kere "'t liedje" n'uit oew kop ken speule. En voor de cente oefde 't nie te late, want ieleke rippetisie is grates en vor niks te bezoeke!

Zo kende n'aankommende zondag 13 febrewarie terecht bij rippetisie van "Meer Leut Mè Meziek" om 14:00 uur in de Stoelemat of de rippetisie n'in de kefee de Kròòn, die ok om 14:00 uur begin. Meer infermasie n'over dees rippetisies vinde n'op de kelender van zondag.

Agge van 't wiekend nie ken, dan kende maandag 14 febrewarie n'ok terecht bij "De Fiel" of te wel Erremenie "Eendracht Makt Macht". "De Fiel" ouw de rippetisie n'in 't wijkcentrum 't Fort aan 't Lourdesplein om 19:30 uur. Meer over dees rippetisie n'op de kelender van maandag.

Als lest organiseer CKBdeMaagd spesjaal voor de kleine jong op vrijdag 18 febrewarie n'n rippetisie op de meziekschool om 18:30 uur. De rippetisie zal om 20:30 uur afgelòòpe zijn en aan 't end zal "'t nuuwe liedje" mè z'n alle deur de strate van 't Krabbegat gespeuld worre. 't Wa d'en Oe van de rippetisie vinde n'ier.

Ok vergimmes interessant om te lezen...