d'Ellef Gebòòje voor de Berregse Vastenavend 2011.

  • Krabbegat 06-03-11

De Gròòtste Boer lees d'Ellef Gebòòje voor

Net as bij ielek spelleke, n'is ok bij 't spel van de Vastenav- end nòòdeg op wa regeles t'ebbe. Ge mot netuurlek wete n'aan welleke spelregels ge n'oe eige mot ouwe, n'agge di jaar Vastenavend ga d'ouwe en viere. Want t'is netuurlek nie de bedoeling, dagge mè dees dage n'aarzak ga speule.

Tredisiegetrouw worre dees regels voor geleze deur onze eigeste Gròòtste Boer en staan die regeles in 't Krabbegat beter bekend as d'Ellef Gebòòje, netuurlek nie te verwarre mè d't Ellefde Gebod.

Ellef Gebòòje voor de Berregse Vastenavend 2011:

Ten eerste: Nou de perkeerwachters tegeswòòrdeg ok aangeschote wildplassers magge bekeure, motte nie pisnijdeg worre, agge deur die straaljagers gepakt wor. Ge ken dan altijd nog 'n ontlastende verklaring aflegge deur te zegge dagge aan 't watertrappe was of dagge lid zijt van zanggroep de Incontinental Singers.

Ten tweede: Nou datter in 't Krabbegat weer méér Krabbe zijn gaan wóóne - en in Roosendaal trouwes steeds minder Tullepetaone - motter rekening mee ouwe dagge op tijd begin mè dweile, anders kunde wel 's voor 'n geslote deur staan bij de kefees. En agge dan voor de deur toch nog 'n zeldzame Tullepetaon tege kom, motte mar zo denke; beter 'n kwaaie buur dan 'n verre vriend.

Ten derde: Nou me n'in 't Krabbegat in Gebouw-T ok 'n levesecht poppodiejum ebbe, is 't gebòòje om dèèr as dweilbendje n'ok 's te gaan speule. Aangeraaje nummers zijn: "Biebabbeloeba" van "Nanno en de Zéémers", "Sjek, Reutel en Rol" van "Adrie en de Vloeikes", "Kom, Bek Wis Mie" van "Sander Siebelink en de Sjekers" en "Twist en Sjout" van "Tonnie en de Knakkers".

Ten vierde: Agge "Bittere Trane" mot brulle van verveling en ge van "Lieverlee" ontdek dagge´n stem et as duuzend "Fleweeltjes", en ge nie "Dubbel en Dwars" last et van "Snot & Kwiel", g'oe eige "Batrave" nie meer ken zien, 't beu zijt om te "Lappe en (te) Gare" en gère "Fortissimo" wil zinge, bende uitverkore om deur de "Kaaivrouwe" aan d'n aak gesloge te worre. Perbeer dèèr mar 's 'n stem in 't kepittel te krijge.

Ten vijfde: Nou me n'in 't Krabbegat gin pliesiekotje mir ebbe, motter rekening mee ouwe, dagge dees dage op water en bròòd gezet ken worre in 'n oppernuuwt g'opende geslote afdééling van 't ouwe ABG. Dèèr waar vroeger de nonnekes wòònde. Dèèr madde dan oew zonde n'overdenke. Éél ard "nondeju" roepe ellept nie, ginniemand oor d'oe dèèr.

Ten zesde: Agge voor 'n sent gebore zijt, of ge was mar 'n kloon, of as oew kind nie meer glimlacht, of as oew foto wor verscheurd, of oew pappie lopt vuste snel en is uile voor oe te laat mette Vastenavend, dan is 't toch nog verbòòje om as tranetrekker te gaan dweile.

Ten zevende: Agge al dweilend per ongeluk in de ondergrondse kattekombe van de Draak verzeild zijt gerakt en ge denkt: "Vluchte ken nie mir", is 't oe geraaje n'om éél ard in 't Berregs "kenijn" te roepe n'of in 't Frans "aze", dan komme z'oe recht uitgrave.

Ten achtste: Agge mette Vastenavend gevoelege n'infermasie te wete kom, of dagge verborrege misstande n'ontdek in 't Krabbegat, en ge ken t'r gin raad mee, dan kunde da sture naar de pas opgerichte Berregse Leksaait. 't Is oe zeker aangeraaje de waterdichte nuuwe n'aveplanne van de geméénte te late n'uitlekke!

Ten negende: As 't mette kommende Vastenavend zo ard vriest dagge ken schaatse, en ge sta dèèrom te popele, dan kunde oeweige melde bij "Van Poppele". In ijsbane aanlegge is Van Poppele ijzersterck, dus zurregt dagge goed besloge ten ijs kom. "Van Poppele" zal z'n eige zellef nooit nie op glad ijs begeve, gin schééve schaats rij'e n'en nie over één nacht ijs gaan. Mocht 't nie lukke, dan kun d't altijd nog aan "Henri van den IJsBerreg" vrage.

Ten tiende: Agge de kommende dage rond'angt in de buurt van 't Markiezen'of is 't verbòòje oew òòfd te late n'ange en is 't aan te raaje de ekspesisie "Mooi late n'ange" te bezoeke, asse teminste dèèr nie mette bééne buite n'ange. Dèèr angt zo veul da d't dèèrzo verbòòje n'is de béést uit t'ange, de vuile was buite t'ange of oew gerdijntje aan de gròòte klok t'ange. Ik zellef zien de bui al ange, want d'r zal wel genogt aan de strijkstok blijve n'ange... Denk.

Ten ellefde: Nou me dees jaar as Krabbe messenalle 't fééstverreke zijn, is 't gebòòje n'om oew stembande goed te smèère en as gekleurde edelzanger in ielek kefee oew stem uit te brenge, zodagge mè d'Asselewoensdag ken piepe dagge gin stem mir over et en op zwart zangzaad zit.

Wilde nog meer Ellef Gebòòje leze, bevobbeld van d'andere jare, motte n'ier mar 's 'n kijkje komme neme.

Ok vergimmes interessant om te lezen...