Wir muziekale wurreksjops deur Meer Leut mè Meziek.

  • Krabbegat 15-12-10

De taptoe van Meer Leut mè Meziek.

Net as d'andere jare gif de klup van "Meer Leut mè Meziek" weer grates en voor niks wurreksjops aan muziekante, die d'r eige telent, ammezuur en insperasie wille ver'òòge voor de kommende Vastenavend.

De wurreksjops worre op zondag 19 december gegeve van 11:00 tot 13:00 uur in de t'eaterzaal van Schoolegeméénschap 't Rijks. Ge ken kieze n'uit de boetseerwurreksjop onder leiding van Kees T'ijssen, 'n slagwerrekwurreksjop gegeve deur Peter van Aart en 'n baswurreksjop van Bert Meerman.

Spesjaal vanweges 't motto is t'r di jaar ok 'n zangwurreksjop. Agge di jaar mè d'oew dweilbend wa wil zinge n'op 't Dweilbendfestival kende n'ier verrekes andege tips en truuks krijge. Ge verander zo vaneiges van 'n valse parrekiet in 'n béélschòòne nachtegaal.

"Meer Leut mè Meziek" organiseer dèèrnaast ok op de zondag naar 't Neuzebal, 13 febrewarie, 'n rippetiesie om 't nuuwe vastenavendliedje onder de knie te krijge. Dees rippetiesie sta d'onder leiding van Guus de Waal en wor g'ouwe in de Stoelemat. Vanaf 13:00 uur ga de zaal ope en om presies 13:30 uur wor begonne mè de rippetiesie van 't liedje.

Ok is 't mogelek om wa manne van "Meer Leut mè Meziek" bij één van oew rippetiesies van de dweilbend uit te nòòdege. Ze kenne n'oe dan bevobbeld ellepe mè wa muziekale prebleme of oe meschient wa ideekes aan d'and doen.

Agge oew eige n'aan wil melde voor de wurreksjops of agge n'in ketakt wil komme mè "Meer Leut mè Meziek" kende meele of belle naar 06-41451087.

Ok vergimmes interessant om te lezen...