Drukke stripkesavend over 't Oe en Wa in 't Berregs.

  • Krabbegat 09-02-11

Zo gaar as gebraaje verrekeskerrebenaaj...

Aangezien me de kommende dage toch onze n'erreme uit de kom schrijve n'ier op Vastenavend.nl, leeket ons 'n goei idee n'om 's te gaan kijke n'op de stripkesavend. Op dees avend òòrde alles over 't Wa en Oe in 't Berregs of zoas d'eer Van Broek'ove 't zee: "'t Ga d'ier over stripkes en andere n'ongemakke.". D'avend wier georganiseerd deur CKBdeMaagd en de Berregse Kamer.

Me zijn bij Vastenavend.nl nooit te oud om te lere, dus om allef acht s'aves ware me n'al present in Blokstalle, waar de les wier gegeve. Same mè zo'n derteg andere leergierige mense, name me plaats achter de schoolbanke. 't Leeket wel 'n eeuweg'eid geleeje, damme n'ons mond moeste n'ouwe n'en aandachteg moeste luistere naar de meneer.

Gelukkeg bleek al medéén da de schoolmeesters, Cees van Broek'ove en Jac Stuart, zogezeed nie streng ware en dagge tussetijds ok gewòòn mocht ouw'oere. Want oew mond ouwe is voor de gemiddelde Bergenèèr nog 't moeilekste van al.

Agge Berregs sprikt of g'òòr d'oew ouders of oew opoe Berregs prate, dan lijket wel vaneiges te gaan. Da d'edde zo t'uis meegekrege, mar agge 't mot opschrijve... nou dan begin de kermis pas echt. Wa vanzellef leek, is nie mir van eiges. Mar me krege n'alles goed en brééd uitgeleed en da schil al d'elleft.

Me gaan nou nie eksakt alles er'ale, damme n'op de stripkesavend ebbe g'òòrd, want ge mot gewòòn vollegend jaar zellef 's lengst komme. Mar 'n paar spellingsregels wille me n'oe wel uit de doeke doen. Zo kenne d'r alléén stripkes komme te staan op 'nne E of 'n O, nooit nie op 'n U, I of 'n A. T'is mar dagget wit!

Agge de H weglat, want die spreke me feitelek nooit uit ier in 't Krabbegat, komt t'r midde in 't woord 'n appestrof en aan 't begin van 't woord nie. Dus me n'ebbe 't over naar uis gaan (begin van 't woord gin appestrof) da's altijd 'n moeilek'eid (midde in 't woord wel 'n appestrof). Kek, agge oew vollegende solisitasiebrief in 't Berregs mot schrijve, edde ier al wa d'andvate gekrege.

Naar, me zulle 't mar 's defteg noeme, 't theoriegedeelte ginge me n'over op 'n klein diktee en wa Berregse taalspellekes. Artstikke leuteg om te doen, want me denke soms damme van alles wa d'af wete, mar agge 't mot zegge n'of opschrijve, leg 't presies op 't puntje van oew tong. En dan blef 't antwoord dèèr ok legge. Ok de welbekende zin "O ja, nou ge't zegt" dee volop mee.

Voor 't slape gaan zumme 's 'n paar van die vrage n'aan oe voorlegge, antwoorde kende dòòdgewòòn deur 'n reejaksie te geve op di nuuwsbericht. Me zulle n't nie te moeilek make n'en dèèrom zumme n'ons beperreke tot drie vrage. Zet oe schrap, dèèr komme ze.

D'eerste vraag: Wa di's in 't goei Berregs oew loon? Of te wel de cente, die ge aan 't end van de maand op oew rekening krijg gestort.

De tweede vraag is een raadseltje: Ik staan tusse de bòòme. Ge kun d'ier van Noord naar Zuid en andersom. Vroeger moeste veul dieper. Ra, ra, ra, wa zijn ik?

De derde n'en leste vraag: Brutale mense n'ebbe d'alleve wereld. Wellek woord gebruike me n'in Berrege voor brutaal?

De mens mè d'as eerste drie goeie antwoorde, kreg van Vastenavend.nl spesjaal en éénmaleg d'onuitwisbare n'en vermaarde de E.R.T. of te wel "d'Eeuwege Roem Troffee", die per meel zal worre n'uitgereikt. Over d'antwoorde ken nie worre gekorrespondeerd en ge ken mee doen mè dees prijsvraag tot Asselewoensdag.

Bekek ier wa fotokes van de stripkesavend.

Ok vergimmes interessant om te lezen...