Doede mee mè de flesjmop van g'eim kommitee DansteMee?

  • Krabbegat 27-02-11

Rippetisie van de flesjmop vlede week zondag

Zo agge n'et kenne leze n'in dees weplog, sta t'r weer 's wa leutegs op stapel maandag mette Vastenavend; namelek 'n euse flesjmop op maandagavend 7 mèèrt. Bekek ier mar 's de pooster van de flesjmop.

Wa d'n echte flesjmop is, kende n'ier trug leze n'en dèèr kende 'n wereldberoemde flesjmop bekijke. Ge mot wel evekes geduld ebbe bij 't bekijke van 't fillemke, want 'n echte flesjmop kom langzaam en rusteg op gang.

Mar trug naar 't Krabbegat. Vorrege week zondag wier t'r voor 't eerst gerippeteerd voor de Berregse flesjmop in kefee 't Zwijns'òòfd. T'is netuurlek de bedoeling om mè zo veul mogelek Krabbe n'n leuteg dansje n'uit te voere op de meziek van "Ei, lekkere dweil oe ist?". Nie ammaal medéén, mar tellekes kom t'r 'n groep bij. Moeilek is 't nie, want agge 'n goed potje ken dweile, kende n'ok mee doen mè dees flesjmop.

Om t'uis avast te n'oefene, kende 't instruksiefillempke bekijke. Ge zie dan presies welleke makkeleke danspaskes ge van buite mot lere, want 'n flesjmop sta d'of val mè d't mè d't wel of nie gelijk, of te wel synchroom, danse mè z'n alle.

Op d'instruksiefillem ziede, da de dansers ingedeeld worre n'in drie groepe. Agge nie bij d'eerste rippetisie n'aanwezeg was, worde n'as vollegt ingedeeld: begin oew achternaam mè de letters "a" tot en met "g" dan zijde "groep 1", begin oew achternaam mè d'n "h" tot en met d'n "q" dan òòrde bij "groep 2" en de rest is "groep 3".

Zijde d'r al éélmaal klaar voor en edde zin in de flesjmop, dan vollegt ieronder 't pregramma voor maandagavend 7 mèèrt:

- 19.30 uur: verzamele op 't Peradeplein of te wel de Stééne Tuin achter de Peperbus en de leste rippetisie

- 20.00 uur: uitvoere van de flesjmop op 't Beursplein

- 20.30 uur: uitvoere van de flesjmop voor 't Provoost'uis in de Potterstraat

- 21.00 uur: uitvoere van de flesjmop op de Gròòte Mart

- 21:30 uur: evekes op asem komme n'en de kuite rekke n'en strekke

- 22.00 uur: uitvoere van de flesjmop nog 'n keer op 't Beursplein en nou worre d'r opnames gemakt

- 22.30 uur: uitvoere van de flesjmop voor de leste keer op de Kaai in de buurt van kefee 't Dobbertje

Meschient witte't al, mar ge mot netuurlek wel gemaskerd komme n'en nie mè d'oew blòòte gezicht! Agge nog vrage n'et kende die maandagavend 7 mèèrt stelle n'aan de voordansers Volkan of Michiel of ge ken 'n meel sture naar danse@supersum.nl.

Agge muziekant zijt en lopte maandagavend mè d'oew instrument onder oew errem, doe dan mee, want meziek kenne ze nog wel gebruike bij dees flesjmop. d'Éénege Vastenavendmop, die ge mot kenne speule, n'is "Ei, lekkere dweil oe ist?". Da mot toch wel lukke, éé?

Zurreg dagge d'r bij zijt, want dan zulde later kenne zegge, dagge d'r bij was bij de gròòtste Vastenavendflesjmop in 't Krabbegat.

Ok vergimmes interessant om te lezen...