Ver'alewedstrijd onderdéél van 27e Gròòt Berregs Diktee.

  • Krabbegat 18-11-20

Konsetrasie bij 't Gròòt Berregs Diktee

Ondanks damme nou gedééltelek 'op slot' zitte, is De Berregse Kamer begonne mè d't voorbereije van de 27e edisie van 't Gròòt Berregs Diktee op woensdag 27 jannewarie 2021. Weges d'omstandeg'eeje zulle verschillende draaiboeke gemakt worre n'om nie vor verrassinge te komme staan. Ge mot d'n amer 'n slag voorblijve zogezeed.

't Tema van De Berregse Kamer vor 2021 is: Amme toch 's sente n'adde.
Ge zulta vast ammaal welles denke, mar veral op 't mement de wet'ouwers en ambtenare van onze stad.

'n Vast onderdéél van deze gezellege diejelektavend is de 'Ver'alewedstrijd'. De Berregse Kamer roep Bergenèère n'op om, aan d'and van 't tema, 'n zelfverzonne ver'aal te schrijve. Di mot, netuurlek, in het Berregs en mag maximaal 250 woorden bevatten.
De Berregse Kamer is t'r van overtuigd da t'r volop inspirasie te vinde zal zijn om op 't tema 'n 'leuteg', of diepzinneg, of mooi ver'aal te schrijve. Deze ver'ale worre n'op de diktee-avend deur de schrijvers voorgedrage. 't Pebliek is de zjurie.
Ge ken 'n ééle gèève prijs winne n'én eeuwege roem. Kekt op de saait www.deberregsekamer.nl vor de spelregels.

De verhale motte n'uiterlek 17 desember ingeleverd zijn bij voorzitter Cees van Broekhoven, via info@deberregsekamer.nl

Ok vergimmes interessant om te lezen...