Prins Wannes III lat bewòòners van tanteLouise opbloeie mè tullep.

  • Krabbegat 07-02-21

Vor alle bewòòners et Wannes III 'n tullep as simbool vor alle leut werremte

De nuuwe n'Oòg'eid Wannes d'n Derde liet onlengst in 'n intervjoew mè Vastenavend.nl al wete 't féést gère te beleve same mè d'alle Krabbe. De spiksplinter nuuwe Prins wil d'r juist ok zijn vor bevobbeld de veule ouwere Krabbe die onze Vastenavend rijk is. En daddut nie allééneg bij woorde blef bleek gistere n'al.

Mè d'n tullep stak de n'Oòg'eid 'n art onder de riem

In dees lastege tijd waarin me waakzaam motte zijn en blijve n'op 't Cornavirus is 'n bezoek aan d'uize di jaar nie mogelek en dèèrom wiere de bewòòners van tanteLouise aangenaam verrast deur 'n prachtege tullep.
'Ik over'andeg oe gère 'n tullep as simbool vor alle leut en werremte. Speesjaal om te late zien damme n'oe nie vergete zijn. Same bloeie me mette Vastenavend vaneiges wir op!', zo stak Wannes d'n Derde de bewòòners 'n art onder de riem. De waardering vor d'onverwachte geste was gròòt zo liet tanteLouise wete n'op Féésboek. 'Vor sommege was 't zellefs aanleiding om 'n gerdijntje n'om te doen en mè d'n dumke n'aan 't nuske de Leutvorst te bedanke.

Ok vergimmes interessant om te lezen...