Teken- en ontwerrep wedstrijd: Ei allee! Doede mee?

  • Krabbegat 11-12-20

Ei allee! Doede mee? De teken- en ontwerrepwedstijd van komitéé Bergse Bouwsels

Allef september liet de Stichting Vastenavend wete datter deur 't Coronavirus op 16 febrewarie van 't kommed jaar gin Optocht deur de strate van 't Krabbegat zal trekke. Toch worre artistieke telente uitgedaagd deur komitéé Bergse Bouwsels mè d'n teken- en ontwerrepwedstijd meddut tema; 't Is voor d'n Optocht!'.

Op tillevisie edde 'Project Rembrandt?' of bevobbeld 'Sterre n'op 't doek?', mar ok in Berrege barst 't van 't artistiek telent. Zeker addut om de Berregse Vastenavend gaat en éémaal agge denkt aan de Gròòte Optocht. Vastenavend is nie allééneg 'n féést van leut, mar ok 'n féést waarin iederéén zich krejatief ken uitleve. En da mag netuurlek gezien worre! Dèèrom is deur komitéé Bergse Bouwsels dus dees Gròòte Optocht teken- en ontwerrep wedstrijd uitgeschreve.

Ontwerrep van vroegere jare vor inspirasie. Afbeelding: Féésboek Bergse Bouwsels

Bergse Bouwsels daagt iederéén, jong en oud, beroeps- of amateur kunstenèèrs, op om mee te doen. 't Mak nie uit of dagge 'n ontwerrep et van 'n klein of gròòt onderdeel, 'n figuur, 'n groep of 'n wage vor de n'Optocht. Edde Gij 't telent om de maatschappij 'n gròòte spiegel voor t'ouwe? Messchient zijn woordgrappe meer oew ding en witte da goed in beeld te plaatse? Oe oriesjieneler oe beter. Mar let op, 't Berregse aspekt et de voorkeur. Lat oe inspierere deur 't motto: 'Me bloeie wir op!' of deur de komst van de nuuwe n'Oòg'eid Prins Wannes III óf messchient denkte n'aan de benarde situwasie van Berrege. Gif d'r gewòòn oew eigeste draai aan zolang 't ontwerrep mar uitgevoerd zou kenne worre en aan d'Optocht mee zou kenne doen. Schrijf d'oe eige n'in deur oew naam, leeftijd en idee te meele nar info@bergsebouwsels.nl.

De spelregels
De ontwerrepe motte n'op zaterdag 30 jannewarie van 't kommed jaar tusse 10:00 uur en 12:00 uur worre n'ingeleverd bij 't Gròòt Arsenaal aan de Rijtuigweg 44 in Berrege. De ontwerrepe motte dèèrbij voorzien zijn van naam en adres van de ontwerreper, 't motto en de leeftijdskattegerie. De maksimale afmetinge van d'ontwerrepe mot 50 x 65 sentimeter zijn.
Ge ken meedoen in drie leeftijdsgroepe:
- Tottemet 12 jaar
- 13 tottemet 17 jaar
- 18 jaar en ouwer

Prijze
Agge de winnaar zijt van oew kattegerie dan kende 'n bronze veldteke winne en 'n geldprijs. Agge net dèèronder eindigt en tweede of derde wor in oew kattegerie kredde 'n geldprijs. De zjurie van de n'Optocht zal zich over d'inzendinge buige en iederéén kregt uiterlek 11 febrewarie bericht.

Volleg Bergse Bouwsels op Féésboek.

Ok vergimmes interessant om te lezen...