Meld oew eige n'aan: Meziek make n'in de gròòtste jeugddweilbend ooit

  • Krabbegat 22-09-21

't Vastenavendkesert van de Sjefkes. Foto: Hans de Bot

Erremenie Kolping's Zonen oftewel de Sjefkes ouwe kommede Vastenavend vor de 22ste keer 't Vastenavendkesert in de Stoelemat. 'n Jubeleejem-edisie die op 12 febrewarie 2022 zal plaatsvinde. Mar d'r is meer te viere want Kolping's Zonen besta d'ok nogges 150 jaar, dus dubbel féést en ge wit wasse zegge: 'Wie jareg is trakteert' en lat da nou presies 't thema zijn van dees jaar van d'erremenie.

Spesjaal vor 't jubeljaar van de Sjefkes, mar ok vor 't 77-jarege jubeleejem van de Stichting Vastenavend, wil d'erremenie de gròòtste jeugddweilbend ooit samestelle mè muziekante van 8 tottemet 16 jaar. Die gaan same mè Steketee en zijn eigeste pliesiekapel, die besta d'uit dweilbend Lat Mar Ore, meedoen aan 't Vastenavendkesert, mar ok aan d'Intocht en d'Optocht van de Vastenavend in 2022.

Ieleke Vastenavendlief'ebber van 8 tottemet 16 jaar die interesse n'et kan zich aanmelde. Ok agge nog gin ervaring et, mar wel 'n eige instrement. Uiteraard is ok de jeugd mè muzikale ervaring welkom. Van 'n paar jaar ervaring tot A of B diploma wor verzocht om zich aan te melde. Bekant alle instremente zijn welkom, want of dagge bevobbeld 'n boemketel, bekkes, lyra, klarinet, piccolo, trompet of trombone speult, ge mag oew eige aanmelde. Mar de Sjefkes vinde n'et ok leuteg agge meedoet mè d'oew melodica, gitaar, trekkast of eige gemakte fantesie instrement mè tuinslang of pannedeksels. 't Mag ammaal.

Aanmelde
Ge ken oew eige n'aanmelde deur te meele nar joeri.traats@stichtingvastenavend.nl. Gif dan oew naam, geboortedatum, adres en tillefoonnummer deur en netuurlek ok mè wellek instrement dagge mee wil doen en wa d'oew ervaring is.

Op de maandagavonde wor d'om de 2 weke n'in de Blokstalle gerippeteerd. Ge kreg dan les van ervare muzikante. Eerst edde steeds 'n seksierippetisie en aansluitend zal 'n volledege rippetisie plaatsvinde.

Ok vergimmes interessant om te lezen...

  • Krabbegat 26-11-2007
Vastenavendkesert 2008
  • Krabbegat 03-01-2005
Vastenavendkesert 2005