Prizzetasie aan de geméénteraad: Lat de bouwkultuur be'ouwe blijve

  • Krabbegat 16-06-21

Bas van Oevelen gif in Halwana uitleg aan 't gemééntebestuur over de rijke bouwkultuur van Berrege

Gistere n'avend wier 'n gezameleke prizzetasie avend g'ouwe deur Stichting Vastenavend, Stichting Hal-Wana en Stichting Berregse Bouwers aan de leje van de geméénteraad en 't kollege van burregemééster en wet'ouwers mè d'één duideleke bodschap: Lat de rijke bouwkultuur b'ouwe blijve n'in Berrege. 't Gemééntebestuur ging nie allééneg in gesprek over de toekomst van 't Konterscherp, mar kreeg ok de primeur van de nuuwe dokumentèère 'Bouwe be'ouwe' over de rijke bouwkultuur en d'impèkt dèèrvan op de Berregse sameleving.

Op gepaste n'afstand nam 't gemééntebestuur plaats in de loods waar normaal de prinsewage wor gebouwd deur de Stichting Vastenavend. Bas van Oevelen nam de leje van de geméénteraad en 't kollege van burgemééster en wet'ouwers mee in de bouwkultuur want dèèr was aanleiding voor volleges de voorzitter van de Stichting Vastenavend, 'Me staan aan de vooravend van 'n aantal belangrijke keuzes die gemakt motte worre. 't Klink messchient wa dramaties, mar as me nou de bòòt misse dan zouwe me zomar iets onomkeerbaars in gang kenne zette'. Anton van Duinkerken schreef al éél lang geleeje bij de 'Verdediging van Carnaval' da carnaval nimmer zal vergaan dan mette mens. 'De vraag is of t'ie dèèrin gesteund blef'. De Vastenavend is 'n waardevol en onvervangbaar kultuurgoed. De bouwerswereld en de n'Optocht is 'n essesjeel onderdeel dèèrvan, mar de uisvesting van de bouwclubs is al meer dan 15 jaar 'n punt van diskussie.

Bouwe be'ouwe
In 'n prachtege dokumentèère over de bouwkultuur en de n'Optocht van 't Krabbegat wier vooral ok 't maatschappelek belang van 't Vastenavendféést blòòt geleed. 't Féést verbroedert en 't makt de stad aangenaam om in te wòòne. De lange geschiedenis, die zellefs trug gaat tot 1413, wor uitgebreid besproke n'en voorzien van veul prachtege beelde n'uit de n'Optocht. Netuurlek kwame n'ok de bouwers, waaronder Eric Elich en Riny Hagenaars, zellef aan 't woord over 't kreejatieve proses van idee tot gerijke. Mar ok de unieke band die bouwers gezamelek ebbe wier deur bevobbeld René Kools en Jessica Elzakkers toegelicht. Vaak van generasie op generasie. Bouwers vinde n'in de leeftijd van 8 tot 88 jaar en besta gezamelek uit zo'n 430 leje. Goed vor zo'n 90 duuzend bouwure per jaar. En dan edde de Stichting Vastenavend nog nie meegerekend. Ok kwam de nuuwe generasie aan 't woord. Zo vertelde Daan Versijp over 't nuuwe bouwe mè 3D technieke en kwam de keneksie mette schole n'en 't bedrijfsleve n'aan bod. 'Vastenavend is 'n ekosiestéém en de bouwers zijn dèèr 'n belangrijk onderdeel van'.

De raadsleje krijge van Daan Versijp uitleg over 't bouwe mè 3D technieke


Toekomst Konterscherp
Onlengst is deur de geméénteraad positief gestemd over 450.000 euro om d'uisvesting van de bouwclubs wir vor de kommede jare op orde te krijge. Over 't plan vor de langere termijn zou binnekort gesproke motte worre, mar gistere n'avend wiere de mogeleke kontoere van zo'n masterplan al geschetst. Voorzitter van de Berregse Bouwers Ron den Houting prizzeteerde same mè Arie Franken van Stichting Hal-Wana en Bas van Oevelen van Stichting Vastenavend 'n nuuw plan waarbij gin éénmalig krediet van veule miljoene meer nòòdeg is, mar 'n plan waarbij d'uisvesting jaarleks wor verrekend mette vaste laste waarvoor ok finansjeele dekking te vinde n'is. 't Plan bevat 'n jaarlekse subsidieverstrekking van 200.000 euro ter afdekking van de kapitaallaste. Al is di bedrag nog indiekatief.
Vor de Stichting Vastenavend zou gin g'éél nuuw Halwana meer motte komme en wor vor 't Konterscherp vooral op 't uidege terrein gebouwd en verbouwd. De Vastenavend en de n'Optocht kost nie allééneg geld, want de 65.000 bezoekers van de n'Optocht levere de Berregse ekonomie ok zo'n 3 miljoen op.

Ok vergimmes interessant om te lezen...